Digital Strategi

Vi skapar framgång på sociala medier🙂

för en hållbar digital utveckling

Digital strategi

digital utveckling

Genom ett fokus på mål, målgrupp, innehåll samt kanaler tar vi fram tydliga och hanterbara strategier för våra kunder. Digitala ekosystem är komplexa och en tydlig och förankrad plan för exekvering är en förutsättning för att kunna nå önskvärd effekt.

En digital strategi fungerar som en slags kompass för hela företagets digitala närvaro. Den kartlägger vilka digitala kanaler som ska användas och hur de bäst kan nyttjas för att nå organisationens affärsmål.

kontinuerlig uppföljning

När en digital strategi är formulerad och formellt godkänd av alla berörda parter fungerar den som styrning för alla digitala insatser. På det sättet undviker du att lägga tid och pengar på fel saker.

Vi vet av erfarenhet att mätning och uppföljning är nödvändiga aktiviteter för att fortgående utveckla strategin till den verklighet som råder. Det är bra att vara medveten om att den digitala strategin inte är statisk, utan behöver revideras med jämna mellanrum för att vara fortsatt aktuell.

Våra styrkor inom det digitala

Våra stykor

Vi hjälper dig att foga samman ditt digitala innehåll med dina affärsmål. Vi går i djupet på din verksamhet, dina konkurrenter och din målgrupp. Och utformar digitala strategier som är realistiska utifrån befintliga affärsmodeller och som rimmar med de långsiktiga målen.

Sociala Medier
92%
Digitalt innehåll
89%
Marknadsföring
95%
Google
98%

Vi löser riktiga problem

Vad kan vi hjälpa dig med?

SEO

SEO

Vill ny synas under relevanta sökord som genererar leads?

Webbutveckling

Webbutveckling

Utveckla en ny modern hemsida som konverterar.

PPC

PPC

Skapa annonser som leder till riktiga konverteringar.

Vill du lyckas digitalt?

Hör av dig till oss!